Bericht voor ouders.

Per 1 januari 2023 is AmaCura Kind en Jeugd Tilburg gecontracteerd in de regio “Hart van Brabant” voor de gemeente Tilburg. In deze overeenkomst is o.a. vastgelegd dat na aanmelding cliënten binnen 3 weken een intakegesprek moeten hebben en vervolgens de behandeling moet starten binnen 6 tot 8 weken. Wij kunnen momenteel niet aan deze eisen voldoen.

Ten gevolge van een structureel personeelstekort op dit moment, komt het “primaire proces” meer en meer in gedrang. In ieder geval kunnen patiënten niet volgens de afgesproken normen gezien worden en is de wachtlijst hierdoor inmiddels opgelopen. In overleg met de contractpartner hebben wij besloten om een tijdelijke cliëntenstop in gang te zetten.
Dat betekent dat wij voorlopig geen kinderen meer aanmelden in de regio Tilburg. Mocht uw kind zorg nodig hebben dan zal uw huisarts moeten verwijzen naar een andere instantie in de regio.
Uw huisarts kan u het beste informeren welke instantie dat kan zijn.

Bestaande behandelingen waarvan de toewijzing afloopt worden gewoon voortgezet cq verlengd indien dat inhoudelijk noodzakelijk en mogelijk is. De zorg blijft gecontinueerd voor kinderen die al in zorg zijn.

Wij hopen op uw begrip met betrekking tot bovenstaande. Zodra de tijdelijke opnamestop beëindigd wordt zullen wij dit op de site opnieuw kenbaar maken.