Met ingang van heden heeft AmaCura voor onbepaalde tijd een cliëntenstop voor Menzis en Zilveren Kruis Achmea verzekerden ingevoerd.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat AmaCura de afgelopen jaren de vele toegestroomde cliënten, verzekerd bij Menzis en Zilveren Kruis Achmea,  wel steeds behandeld heeft, terwijl beide zorgverzekeraars op hun beurt – althans naar de opvatting van AmaCura – de financiële verantwoordelijkheid hiervoor jegens AmaCura niet volledig hebben willen nemen.
Reden waarom de directie van AmaCura geen andere mogelijkheid rest dan dit jammerlijke besluit te nemen.