Met ingang van heden heeft AmaCura voor onbepaalde tijd een cliëntenstop voor Menzis en Zilveren Kruis Achmea verzekerden ingevoerd.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat AmaCura op dit moment geen budgettaire ruimte heeft bij deze zorgverzekeraars.