Met ingang van heden heeft AmaCura voor onbepaalde tijd een cliëntenstop voor Menzis verzekerden ingevoerd.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat AmaCura de afgelopen jaren de vele toegestroomde cliënten, verzekerd bij Menzis,  wel steeds behandeld heeft, terwijl Menzis op haar beurt haar financiële verantwoordelijkheid hiervoor jegens AmaCura niet heeft willen nemen.
Reden waarom de directie van AmaCura geen andere mogelijkheid rest dan dit jammerlijke besluit te nemen.