Ook voor 2023 is AmaCura gecontracteerd voor de jeugdzorg in de regio Zuid-Limburg. Amacura maakt deel uit van het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.
Deel uitmakende van het Initiatief maakt het mogelijk om gezamenlijk, in een goed werkend netwerk van gemeenten, experts, professionals, ervaringsdeskundigen en familie, op verschillende momenten in verschillende samenstellingen flexibel samen te werken om zo de best passende ondersteuning of zorg te kunnen bieden. Wanneer alle partijen én de gemeenten goed samenwerken, kunnen we de versnippering in de jeugdhulp tegengaan en de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Wij zijn blij hier onderdeel van te mogen uitmaken.
Daarnaast heeft AmaCura ook weer voor 2023 contracten met Midden-Limburg Oost en West.