Ook in 2020 valt de Jeugd-GGZ, als onderdeel van de totale jeugdzorg weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
In dat kader heeft AmaCura/Amalexis (inclusief het behandelprogramma RiskCare GGZ) wederom contracten afgesloten met alle gemeenten in Zuid- Limburg (zie de website  http://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl), echter met uitzondering van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, met de gemeenten in Middenlimburg alsmede met de gemeenten in de regio Hart van Brabant (waaronder Tilburg).
Ook met de gemeente Brunssum , die de jeugdzorg zelf heeft ingekocht, heeft AmaCura/Amalexis een contract voor het jaar 2020 kunnen afsluiten.
Op basis van deze contracten zullen de reeds lopende zorgtrajecten van uw kind worden voortgezet en kunnen wij nieuwe aanmeldingen steeds in behandeling nemen.
De lopende zorgtrajecten voor kinderen uit de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal worden in 2020 beëindigd. Nieuwe aanmeldingen uit de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal (anders dan voor Kinderen uit de Knel) zijn niet meer mogelijk.

Schematisch blijft de volgende situatie bestaan:

image003

Uitgangspunt hierbij is dat gewerkt wordt vanuit het gedachtegoed “één gezin, één plan, één regisseur”, terwijl het uitgangspunt van de hulpverlening is: “ zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”. Een gedachtegoed, dat AmaCura onderschrijft. AmaCura heeft de afgelopen tijd dan ook veel energie en tijd gestoken in het overleg met de gemeenten om te waarborgen dat de kwaliteit van de Jeugd-GGZ gewaarborgd is.

Wat betekent de situatie na 1 januari 2020 voor U en uw kind?
De gemeenten blijven bezig met het organiseren van de toegang tot de Jeugd-GGZ, onder meer door de oprichting en inzet van gebiedsgerichte teams. Daarnaast blijft het steeds mogelijk dat uw huisarts en/of de jeugdarts rechtstreeks verwijst naar AmaCura, op het moment dat de huisarts en/of jeugdarts dit nodig acht. Met deze verwijzing is onze zorg direct toegankelijk zonder tussenkomst van de gemeente. Wel stellen een aantal gemeenten de voorwaarden dat voorafgaande aan de start van de zorg een beschikking wordt afgegeven. Bij vragen over dit onderwerp kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat van AmaCura via info@amacura.nl of telefonisch op tel.nr.046-4231250, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Ook in de regio Tilburg blijft AmaCura na 1 januari 2020 actief en hebben wij wederom een contract afgesloten met de gemeente Tilburg en de omliggende gemeenten. Ook kunt u ons als gecontracteerde zorgaanbieder terug vinden op de website http://www.wegwijzerhvb.nl. Reden waarom AmaCura zich ook heeft aangesloten bij de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant (zie onderstaand logo en de website www.sjsbrabant.nl). Ook in de regio Tilburg wordt gewerkt op dezelfde wijze, als hierboven beschreven.

image001