Vanaf heden kan er worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. De intakefase vindt momenteel plaats. De groepsbijeenkomsten starten in januari/februari 2019, mits voldoende deelnemende ouderparen. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar ons trainingsaanbod.

Dit kunt u op de website terugvinden onder Cliënten/Kind & Jeugd/trainingsaanbod.

Artikel Kinderen uit de Knel