Vanaf heden kan er worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. De intakefase vindt momenteel plaats. De groepsbijeenkomsten starten in september 2019, mits voldoende deelnemende ouderparen. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar ons trainingsaanbod.

Dit kunt u op de website terugvinden onder Cliënten/Kind & Jeugd/trainingsaanbod.

Artikel Kinderen uit de Knel