Vanaf heden kan er worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. De intakefase vindt momenteel plaats. De groepsbijeenkomsten starten in februari 2022, mits voldoende deelnemers. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar ons behandelaanbod.

Dit kunt u op de website terugvinden onder Cliënten/Kind & Jeugd/groepen.