MIND is op dinsdag 17 maart gestart met de livestream MIND huiskamer. Samen met Out of the Box hebben wij het initiatief genomen om een virtuele huiskamer in te richten voor mensen die sterker op zichzelf zijn teruggeworpen door de coronacrisis. Veel activiteiten die zin en structuur geven zijn tijdelijk stopgezet door organisaties.

We zijn elke werkdag tussen 11 en 16 uur in de lucht via een livestream via

Tijdens de uitzending beantwoorden we vragen en voeren gesprekken met ervaringsdeskundigen en experts.

Speciale MIND-webpagina coronacrisis
Om mensen op weg te helpen naar antwoorden op vragen, contact, hulp, advies of misschien alleen wat afleiding heeft MIND de webpagina https://wijzijnmind.nl/corona gemaakt. Help je mee deze pagina bekend te maken?

“De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In zijn algemeenheid willen wij voor het privacy-beleid van AmaCura verwijzen naar de publicatie hieromtrent op onze website www.amacura.nl