BELANGRIJK NIEUWS
Vanaf 1 juli 2020 gaan de individuele behandelafspraken weer plaatsvinden op de verschillende locaties bij AmaCura.
U ontvangt hiervoor de dag tevoren ook weer een herinnering per SMS-bericht.
Ook sturen wij u op de dag voor de afspraak nog een mail met een aantal korte instructies.
Als u niet expliciet heeft afgesproken met de behandelaar dat uw behandelafspraak zal plaatsvinden via (videobeeld) bellen, betekent dit automatisch dat de afspraak gewoon op onze locatie zal plaatsvinden als “face-to-face”-behandelcontact. Uitzondering zijn de afspraken voor de jeugdigen met de dyslexiespecialisten op scholen, deze blijven gehandhaafd.
Is hierover bij u onduidelijkheid, vraag dit dan tijdig na bij ons secretariaat.
Teneinde het proces van behandelen op locatie goed te kunnen waarborgen omwille van uw gezondheid alsmede omwille de gezondheid van onze overige bezoekers en behandelaren, zullen wij een aantal spelregels met elkaar moeten afspreken:
* Verzoek om de aanvangstijden van de geplande afspraken strikt na te leven;
* Verzoek om buiten te wachten in de auto of voor het pand, totdat de behandelaar u belt om naar binnen te komen. Zorg in dat kader dat u uw telefoon bij de hand heeft.
* Reinig uw handen bij binnenkomst;
* Verlaat na de afspraak het pand zo spoedig mogelijk via de route, waarbij de behandelaar u naar buiten zal begeleiden.
* Laat tijdig weten wanneer u gezondheidsklachten heeft, zodat het geplande face-to-face behandelcontact alsnog omgezet kan worden naar een (videobeeld)bel-afspraak.
De overige adviezen vanuit RIVM zijn inmiddels bij ons allen voldoende bekend, zodat wij deze niet nogmaals willen herhalen.
Wij hebben elkaar nodig om dit goed te laten verlopen en willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.

Hulpverleners, secretariaat en directie van AmaCura GGZ