BELANGRIJK NIEUWS

We volgen het gezamenlijk beleid vanuit de overheid en de GGZ sector (de richtlijn GGZ en Corona), hetgeen inhoudt dat wij alle uitstelbare zorg nog steeds vanuit huis (van onze medewerkers) uitvoeren.  Vooralsnog tot en met 30 juni 2020
Dit betekent dat alle geplande afspraken (individueel en groepsafspraken) op onze locaties (Geleen en Tilburg) nog steeds geen doorgang kunnen  vinden.
Op het tijdstip waarop nu een face to face afspraak gepland staat , zal onze hulpverlener telefonisch contact met u opnemen. Met alle technische en digitale hulpmiddelen, die u en ons ter beschikking staan, blijven wij proberen om zo optimaal mogelijke zorg te leveren.
Let op:  dit vindt mogelijk plaats met een geanonimiseerd nummer.

Tegelijkertijd zijn wij bezig met het gefaseerd opstarten van face-to-face-behandelingen en onderzoeken.
Binnen de huidige richtlijnen van GGZ, RIVM en GGD is dit slechts mogelijk met een beperkt aantal hulpverleners per dag op onze locaties. Onze hulpverleners zullen steeds nauwgezet beoordelen wanneer een face-to-face behandeling van belang is in uw situatie, waarna het secretariaat u hiervoor gaat uitnodigen (waarbij u vooralsnog geen separaat sms-bericht zult krijgen) voor deze afspraak op onze locatie.
Stelregel bij een face tot face-contact blijft dat u klachtenvrij bent en dat u de instructies voor een face-to-face-afspraak op onze locatie goed opvolgt. In het belang van onze hulpverlener en van U zelf.

In zijn algemeenheid adviseren wij u om duidelijk met uw hulpverlener te blijven bespreken wat hij/zij voor u kan betekenen in deze moeilijke periode, zodat ook duidelijk is wanneer toch een face-to-face contact noodzakelijk is.
Daar sprake is van een spoedsituatie en/of crisisachtige situatie gelieve tijdens kantooruren direct contact op te nemen ons algemene telefoonnr. 046-4231250.
In dit geval zal de dienstdoende psychiater zorg dragen voor passende hulpverlening (daar waar nodig op onze locatie, waarvoor voorzieningen zijn aangebracht).
Voor herhaalrecepten zijn wij telefonisch op de gebruikelijke wijze bereikbaar.
Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en zullen in de tussentijd ons uiterste best blijven doen om zo optimaal mogelijk voor u klaar te staan.

Nu op basis van de mededelingen van de overheid nog steeds onzeker is hoe de situatie na 30 juni 2020 zal zijn, willen wij u vragen om onze website regelmatig te raadplegen hiervoor.

Wij wensen u veel sterkte in deze voor ons allen moeilijke en hectische periode.

Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers van AmaCura GGZ