Amacura volgt de wettelijke verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dat betekent dat uw hulpverlener met u bij aanmelding en tijdens behandeling ook praat over eventueel geweld of verwaarlozing in uw thuissituatie. Amacura is er van overtuigd dat niemand kiest voor een thuis, waarin onveiligheid in de vorm van mishandeling of verwaarlozing aanwezig is, niet voor u als slachtoffer, toeschouwer, of voor u als dader. Als blijkt dat er sprake is van (een dreiging van) geweld of verwaarlozing, dan zal uw hulpverlener aanbieden om te kijken hoe dit samen op te lossen. En u daarbij ondersteunen. Mocht de hulp van Amacura niet voldoende zijn, dan zal uw hulpverlener samen met u adequate hulpverlening proberen te organiseren. Uw hulpverlener kan ook uw vragen over de Meldcode beantwoorden.