Sinds 1 juli 2023 is AmaCura verplicht om zorgvraag- en behandelgegevens van cliënten aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met die gegevens kan de zorg worden aangepast op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Het gaat om globale gegevens, en niet om persoonlijke gegevens als naam, adres en BSN. De gegevens die we delen worden gepseudonimiseerd aangeleverd.

Wilt u meer weten over de verplichting en hoe de NZa omgaat met de privacy van de gegevens, kijk dan op de website van de NZa of lees de patiëntenfolder van de NZa.Wilt u dat we deze gegevens niet delen? Vul dan samen met uw behandelaar de privacyverklaring in. De NZa krijgt uw gegevens dan niet.

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@amacura.nl