Informatie voor cliënten

Vanaf 01 januari 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De volgende informatie is van toepassing voor cliënten van AmaCura en RiskCare in de leeftijd vanaf 18 jaar.

Wat verandert er in 2022?

Amacura en RiskCare mogen vanaf 2022 alleen nog consulten met directe tijd declareren. Dit betekent dat wij alleen de zorg betaald krijgen van consulten waar de behandelaar direct met u in contact is. Denk hierbij aan een consult in de spreekkamer, contact via telefoon of beeldbellen, contact via e-mail of het clientportaal of een eHealth-module die uw behandelaar voor u klaarzet.

De frequentie van het indienen van de declaraties aan de zorgverzekeraar zal wijzigen.
Vóór 2022 gebeurde dit éénmaal per behandeljaar, vanaf 2022 zal dit per maand worden ingediend. Dit betekent dat uw eigen risico vaker/sneller aangesproken wordt voor uw behandeling bij AmaCura of RiskCare.

Op uw zorgkostenfactuur heeft u inzage op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden voor uw GGZ-behandeling. Vanaf 2022 kunt u dit dus elke maand inzien via uw portaal van uw zorgverzekeraar.

Zo gaat het vanaf 2022
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023
plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.
Een voorbeeld: u heeft in 2022 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling
gaat verder in 2023. In 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van
2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2023.

Wat merkt u?
U merkt dit voornamelijk in de aanspraak van het wettelijk eigen risico. Deze bedraagt €385,- per kalenderjaar.
Wát deze verandering betekent voor het eigen risico, verschilt per cliënt. Het hangt bijvoorbeeld af van het moment van de behandeling in het kalenderjaar en van hoeveel eigen risico u al heeft betaald.

U merkt geen of weinig verschil als:
• U reeds meerdere jaren in zorg bent en blijft. Dan bracht de zorgverzekeraar al ieder jaar het volledige eigen risico bij u in rekening.
• Een behandeling binnen één kalenderjaar klaar is. Zo’n behandeling valt zowel in het oude als in het nieuwe systeem onder het eigen risico van dat kalenderjaar.

U kunt veranderingen in het eigen risico merken als:
• De behandeling over een jaargrens van 31 december heen gaat. Bijvoorbeeld als u in 2022 nieuw in zorg komt en de behandeling doorloopt in 2023. Als u in die jaren
nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening, zowel in 2022
als in 2023.

Hoeveel eigen risico u betaalt, hangt van verschillende factoren af
In de situaties hierboven leest u wat de mogelijke effecten zijn voor het eigen risico. Maar het hangt vervolgens nog van verschillende factoren af of u daadwerkelijk eigen risico moet betalen, en zo ja, hoeveel:

Andere zorgkosten in hetzelfde kalenderjaar
Heeft u in hetzelfde kalenderjaar andere zorgkosten gehad die zijn vergoed uit de
basisverzekering? Dan kan het zijn dat u daarvoor al het eigen risico heeft betaald. Of een deel daarvan. Wanneer u het hele eigen risico heeft gebruikt voor andere vormen van zorg, hoeft u geen eigen risico meer te betalen over uw ggz-behandeling.
Voorbeelden van andere zorgkosten die onder de basisverzekering vallen en daarmee het eigen risico kunnen opmaken zijn:
• Specialistische zorg in het ziekenhuis: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en
behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts
• Medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist;
• Laboratoriumonderzoek (op voorschrift), zoals een bloedonderzoek
• Paramedische zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvies en logopedie

Vrijwillig hoger eigen risico
Als u heeft gekozen voor een hoger eigen risico, betaalt u een groter deel van zijn zorgkosten zelf. Het wettelijk eigen risico voor 2022 bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro vrijwillig eigen risico bovenop het wettelijk eigen risico).

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

voor meer informatie over uw eigen risico in de GGZ verwijzen wij u naar deze site van de Rijksoverheid

Meer informatie

In deze digitale folder kunt meer informatie vinden over het Zorgprestatiemodel
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar deze link

Voor meer informatie over uw eigen risico in de GGZ verwijzen wij u naar deze site van de Rijksoverheid

Disclaimer
AmaCura / RiskCare is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van uw behandeling voor het eigen risico ten gevolge van uw behandeltraject.