Op woensdag 14 juni jl. organiseerde AmaCura een informatieavond inzake het programma Kinderen uit de Knel.
Een behandelprogramma dat bij vechtscheidingen kan worden ingezet.
Vele aanwezigen, werkzaam bij de gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, onderwijs, advocatuur en zorgsector waren getuige van een zeer inspirerende lezing van Erik van der Elst.
De informatieavond werd dan ook als zeer positief ervaren.
Deelname aan het programma Kinderen uit de Knel kan via een aanmelding bij AmaCura plaatsvinden, waarna een intakegesprek hiervoor gepland zal worden.
Voor meer informatie over Kinderen uit de Knel verwijzen wij graag naar deze webpagina.
Omtrent de financiering voor de deelname aan het behandelprogramma Kinderen uit de Knel zijn overigens afspraken gemaakt met inkoopteam Jeugdzorg voor de Zuid-Limburgse gemeenten, zodat dit geen belemmering hoeft te vormen.