Algemene informatie en aanmelden

 • 1 Hoe kan ik mij aanmelden bij AmaCura?

  Als u en uw verwijzer (meestal uw huisarts) tot de conclusie komen dat hulpverlening door AmaCura nodig kan zijn, volgt eerst de aanmelding. Om u aan te melden kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van AmaCura. Tijdens kantooruren kunt u het secretariaat bellen op 046-423 1250. Per e-mail is het secretariaat te bereiken via info@amacura.nl. Naast enkele persoonlijke gegevens wordt een globale omschrijving van uw klachten geregistreerd.

  Behandeling bij AmaCura is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een door uw verwijzer (meestal uw huisarts) verstrekte verwijsbrief. Daarnaast stellen verzekeraars de eis dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Zonder één van deze twee voorwaarden kunnen wij uw aanmelding niet accepteren.

 • 2 Wie kan mij verwijzen naar AmaCura?

  Voor de aanmelding heeft u altijd een verwijsbrief van een arts nodig.
  Naast de huisarts kunnen dit ook jeugdartsen, psychiaters en andere medisch specialisten zijn.

 • 3 Wat zijn de kosten van psychische hulpverlening?

  Geestelijke gezondheidszorg is in Nederland opgenomen in de basisverzekening. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder die in Nederland woont valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. AmaCura declareert de kosten van uw behandeling rechtstreeks namens uw behandelaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

  U dient rekening te houden met een minimaal wettelijk eigen risico (in 2020 €385,- per kalenderjaar), eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico.

Een wijziging doorgeven

 • 1 Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

  Een afspraak met uw hulpverlener dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden bij het secretariaat. Tijdens kantooruren kunt u het secretariaat bellen op 046-423 1250. Per e-mail is het secretariaat te bereiken via info@amacura.nl. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van €80,- in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij u kunt aantonen dat deze te late afmelding te wijten is aan overmacht.

 • 2 Hoe kan ik een wijziging in mijn (adres)gegevens doorgeven?

  Wijzigingen van uw gegevens kunt u doorgeven bij het secretariaat van AmaCura. Tijdens kantooruren kunt u het secretariaat bellen op 046-423 1250. Per e-mail is het secretariaat te bereiken via info@amacura.nl.

Behandeling bij AmaCura

 • 1 Wat is de werkwijze van AmaCura?

  Onze hulpverlening volgt het principe van ‘stepped care’: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Zodoende kunnen wij optimaal inspringen op uw klachten, hulpvraag en verwachtingen. In de keuze van de behandelingen wordt rekening gehouden met actuele wetenschappelijk en klinisch effectief gebleken therapieën (‘evidence-based therapy’).

  Tijdens het eerste gesprek (de intake) maakt u kennis met de aan u toegewezen hulpverlener. Het toewijzen van de juiste hulpverlener wordt bepaald aan de hand van de globale klachtenomschrijving De hulpverlener inventariseert uw klacht(en) en geeft een eerste indicatie of u bij AmaCura aan het juiste adres bent. Bovendien krijgt u informatie over de werkwijze, onderlinge samenwerking, dossierbeheer, dossierinzage en eventuele behandelingskosten. U krijgt uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen of specifieke informatie te krijgen over uw situatie.

  Stroomdiagram ‘Van aanmelding tot afsluiting’

  Voor zowel kinderen en jeugdigen als voor volwassenen zijn de volgende stappen relevant:

  • 1. Aanmelding (telefonisch)
  • 2. Eerste gesprek, indien nodig gevolgd door een tweede gesprek (intake)
  • 3. Bespreking van de intake met collegae (multidisciplinair)
  • 4. Adviesgesprek (bespreken van het voorgestelde behandelplan)
  • 5. Start behandeling of verwijzing naar andere hulpverlener indien nodig
  • 6. Tussentijdse periodieke evaluatie (effect, tevredenheid, verbeterpunten)
  • 7. Afsluiting van de behandeling en eindevaluatie
  • 8. Optioneel: follow-up gesprek(ken)

  Psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek kan onderdeel zijn van het voorgestelde behandelplan. In dat geval zal na het adviesgesprek (stap 4) eerst onderzoek plaatsvinden, alvorens de behandeling (stap 5) zal starten.

  Voorafgaande aan het eerste gesprek ontvangt u van ons een digitale meetlijst (zie aanmelding). Als onderdeel van het afsluiten van het behandeltraject ontvangt u van ons opnieuw een digitale meetlijst en een tevredenheidsonderzoek.

 • 2 Kan ik mijn eigen behandelaar kiezen?

  Nee, maar u kunt wel uw voorkeur uitspreken voor een man of vrouw. Er wordt wel zo goed als mogelijk bekeken voor voldoende match in uw hulpvraag en de expertise van de hulpverlener.

 • 3 Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

  Wanneer het niet klikt met uw behandelaar, kunt u dit het beste bij uw behandelaar zelf aankaarten. Vaak wordt in overleg gezocht naar een goede oplossing.

 • 4 Wat moet ik doen als ik ontevreden ben en een klacht wil indienen?

  Indien u ontevreden bent over ons dan horen we dat graag. Zo kunnen wij namelijk blijven werken aan verbetering van de zorg. AmaCura beschikt over een klachtenreglement. U kunt hiervan gebruik maken als u niet tevreden bent over de hulpverlening of uw hulpverlener. Klachtenopvang patiënten AmaCura

 • 5 Wordt mijn privacy gewaarborgd?

  Alle medewerkers van AmaCura hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Van het hulpverleningsproces legt de hulpverlener een dossier aan. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst. Indien niet bij uw behandeling betrokken artsen of specialisten informatie willen opvragen, kan dit alleen met uw schriftelijke toestemming.

 

Overige vragen

 • 1 Wat moet ik doen in het geval van een crisissituatie?

  AmaCura is een GGZ instelling zonder crisisdienst, noch andere opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij kunnen daarom onvoldoende zorg bieden voor mensen die regelmatig in crisis raken. In deze gevallen kiezen wij ervoor de patiënt door te verwijzen naar bijvoorbeeld http://www.zuyderland.nl (Westelijke Mijnstreek) of de Mondriaan Zorggroep (regio Heerlen en Maastricht). Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst (24 uur per dag, zeven dagen per week). De beschikbare medewerkers die in deze crisisdienst werkzaam zijn, kunnen indien nodig een huisbezoek plannen.

  Een patiënt die reeds in behandeling is bij AmaCura kan contact zoeken met zijn of haar hulpverlener of diens vervanger, om te bespreken wat te doen bij een ontstane crisissituatie. Dit kan alleen tijdens kantooruren; daarbuiten neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.