Vanaf 01-01-2023 heeft AmaCura nog uitsluitend met de gemeente Tilburg een contract voor het aanbieden van zorg (GGZ) in het kader van de jeugdhulp.

Dit betekent dat aanmeldingen vanuit de gemeenten in de regio Hart van Brabant, niet zijnde Tilburg, helaas niet meer door AmaCura in behandeling genomen kunnen worden.

Alle lopende behandeltrajecten voor de inwoners en jeugdigen buiten de gemeente Tilburg, zullen ongewijzigd voortgezet worden tot einde van de lopende indicatie (welke indicatie door de gemeente wordt vergoed).

Voor de inwoners en jeugdigen in de gemeente Tilburg kunnen wij ons behandelaanbod ongewijzigd blijven voortzetten.